ul. Sienkiewicza 15/13, 06 - 500 Mława

Wydarzenia: Archiwizacja wyników pomiaru

Odpowiadając na coraz częstsze zapytania naszych Klientów, dotyczące dostosowania urządzeń Nussbaum / ATT do archiwizacji i przekazywania wyników badań przedstawiamy poniżej najważniejsze informacje.

Od wielu już lat podstawowym wyposażeniem oferowanych przez nas linii diagnostycznych Nussbaum są komputery sterujące z oprogramowaniem VISIO. Oprogramowanie to jest na bieżąco modyfikowane i dostosowywane do zmieniających się wymagań przepisów a nawet najstarsze wersje oprogramowania VISIO mogą zostać zaktualizowane. Oprogramowanie to posiada zintegrowaną baze danych , która może być przechowywana zarówno na dysku lokalnym komputera sterujacego linią diagnostyczną, jak również we wskazanej lokalizacji sieciowej, co może mieć fundamentalne znaczenie dla dostępności i bezpieczeństwa przechowywanych danych. Dane pojazdów oraz ich użytkowników ( opcjonalnie – doradzamy ostrożność ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych ) gromadzone są w pliku bazodanowym zgodnym ze standardem MA Acces podczas gdy wyniki poszczególnych pomiarów zapisywane są w odrębnych plikach. Diagnosta ma możliwość wywoływania dowolnego pomiaru dokonanego w przeszłości, wyświetlania wyników w formie graficznej oraz tekstowej jak również wygenerowanie wydruku. Dodatkowo szerokie możliwości konfiguracji opcji archiwizacyjnych pozwalają m.in. na ustalenie okresu przechowywania danych ( np. 5 lat ) oraz wymuszenie tworzenia automatycznej kopi zapasowej na zdefiniowanych nośnikach lokalnych, wymiennych i sieciowych.

Ponadto wygodę pracy diagnosty można zwiększyć dzięki instalacji specjalnej, uproszczonej wersji oprogramowania VISIO na komputerze biura SKP ( warunek – połączenie sieciowe pomiędzy komputerem sterującym linii diagnostycznej oraz komputerem biurowym ) dzięki czemu istnieje możliwość wprowadzania wszystkich danych pojazdu już w biurze, na etapie przyjmowania samochodu do badania . W takim przypadku diagnosta ma możliwość wybrania samochodu (zlecenia) i niezwłocznego przystąpienia do badania.

Służymy oczywiści Państwu pomocą w sprawie konfiguracji funkcji związanych z archiwizacja danych, dodatkowymi szkoleniami i wszelkimi niezbędnymi informacjami.

Użytkownicy starszych urządzeń mają możliwość archiwizacji wyników jako wydruków z badań (wszystkie linie diagnostyczne Nussbaum mają taką możliwość ) lub, w wielu przypadkach, modernizacji linii do wersji aktualnej – zapraszamy do kontaktu w tej sprawie.

Zwracamy jednocześnie Państwa uwagę na fakt , że przechowywanie danych wiąże się z jeszcze większą odpowiedzialnością za jakość – tylko urządzenia regularnie kalibrowane i konserwowane mogą być naprawdę wiarygodne a w sytuacjach spornych możliwość przedstawienia aktualnych protokołów przeglądowych może być nie do przecenienia.