ul. Sienkiewicza 15/13, 06 - 500 Mława

Niniejszym informujemy, że z dniem 30 kwietnia 2020 roku nastąpiło przejęcie firmy ATT  Automotive Testing Tecnologies GmbH przez MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. K.G.  Szczegóły w załączonym komunikacie.

Maha – ATT komunikat_plMaha ATT komunikat_de