ul. Sienkiewicza 15/13, 06 - 500 Mława

 

 

W związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego oferujemy Państwu przygotowanie dokumentacji wymaganej przez UDT.

Tzw RESURS podnośnika warsztatowego lub platformy parkingowej to jego zaprojektowana „długość życia”, wyrażona np. w znormalizowanych cyklach podnoszenia.  Od bieżacego roku, podczas badania podnośnika Inspektorzy UDT wymagają określenia stopnia wykorzystania resursu. Spotykamy się z różnymi podejściami Inspektorów UDT do tego zagadnienia (np. określenie stopnia wykorzystania w procentach, podanie pozostałej do wykorzystania ilości cykli lub oszacowanie terminu pełnego wykorzystania resursu) i dla każdego z nich możemy opracować stosowny dokument (lub zawrzeć maksymalną ilość danych na jednym dokumencie).

Jeśli chcielibyście Państwo zlecić nam przeprowadzenie obliczeń odnośnie wykorzystania resursu dla Państwa urządzenia, prosimy o wypełnienie i przesłanie stosownego formularza, który jest dostępny do pobrania poniżej

Formularz danych do określenia resursu