ul. Sienkiewicza 15/13, 06 - 500 Mława

Zespół Szkół Technicznych, ul. Kolejowa 15, 62-600 Koło

Data realizacji : 2018 rok

Zakres dostaw:

  • Linia diagnostyczna ATT/Nussbaum NTS 810
  • Podnośnik Nussbaum Smart Lift 2.30 SLE – 4 sztuki
  • Podnośnik Combi Lift  4.40 S – 1 sztuka