ul. Sienkiewicza 15/13, 06 - 500 Mława

Stacja Kontroli Pojazdów R & R Automobile Sp. z o.o.

91-073 Łódź , ul. Legionów 125

Data realizacji luty 2019

Zakres dostaw:

Kompletna linia diagnostyczna NTS 810 ( jednostka sterująca, urządzenie rolkowe do badania hamulców z systemem do pojazdów z napędem 4×4, przystawka do badania hamulców w motocyklach, urządzenie do badania amortyzatorów, urządzenie płytowe do wstępnej oceny ustawienia kół)

Wymiana linii Bosch 260 na Nussbaum NTS 810 nie wymaga zmian w fundamentach !

Cała operacja została wykonana w ciągu 24 godzin ( demontaż urządzeń Bosch, oczyszczenie i zakonserwowanie elementów metalowych fundamentów, montaż i uruchomienie urządzeń nowych )