ul. Sienkiewicza 15/13, 06 - 500 Mława

STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Adres: DODEX , Tarnobrzeg , ul. Świętej Barbary

Data realizacji: 2018 rok

Zakres dostaw:

Linia diagnostyczna firmy ATT – Nussbaum