ul. Sienkiewicza 15/13, 06 - 500 Mława

STACJA KONTROLI POJAZDÓW do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

Adres: MUSTANG CAR Sp. z o.o. , ul. Turzyńska 219 , 95-020 Andrespol Stróża

Data realizacji: 2017 rok

Zakres dostaw:

Linia diagnostyczna NTS 810 firmy Nussbaum