ul. Sienkiewicza 15/13, 06 - 500 Mława

Stacja Kontroli Pojazdów do pojazdów o DMC do 3,5 tony

Adres: JR AUTO SERVICE Jarosław Rakiel , ul. 22 Lipca 5 , 11-015 Olsztynek

Data realizacji: 2011 rok

Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia do stacji kontroli pojazdów