ul. Sienkiewicza 15/13, 06 - 500 Mława

Stacja Kontroli Pojazdów do pojazdów o DMC do 3,5 tony

Adres: FUH Bielski , ul. Płocka 98 , 06-500 Mława

Data realizacji: 2012 rok

Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia do stacji kontroli pojazdów