ul. Sienkiewicza 15/13, 06 - 500 Mława

STACJA KONTROLI POJAZDÓW do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

Adres: FLOREX , ul. Zakładowa 12 , 92-402 Łódź

Data realizacji: 2017 rok

Zakres dostaw:

Linia diagnostyczna NTS 810 firmy Nussbaum