ul. Sienkiewicza 15/13, 06 - 500 Mława

STACJA KONTROLI POJAZDÓW do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

Adres: AutoSpec Magdalena Janicka , ul. Wiejska 55 , 62-050 Krosinko

Data realizacji: 2014 rok

Zakres dostaw:

Linia diagnostyczna NTS 810 firmy Nussbaum

Podnośniki firmy Nussbaum