ul. Sienkiewicza 15/13, 06 - 500 Mława

Wyposażenie warsztatu i stanowiska diagnostycznego

Adres: SKODA Jarzyński Auto Serwis Sp. z o.o. , ul.Marcina Kasprzaka 5, 06-400 Ciechanów

Data realizacji: 2016 rok

Zakres dostaw:

  • Instalacja wyciągów Norfi
  • Instalacja sprężonego powietrza
  • Linia diagnostyczna Nussbaum
  • Podnośnik 2-stemplowy Nussbaum
  • Podnośniki 2-kolumnowe Nussbaum