ul. Sienkiewicza 15/13, 06 - 500 Mława

Autoryzowany Serwis Iveco

Adres:  STC Sp. z o.o. 35-322 Rzeszów, ul. Rzecha 7

Data realizacji: 2018 rok

Zakres dostaw: montaż 2 podnośniki stemplowe ST 10 4B firmy Fuchs Hydraulik