ul. Sienkiewicza 15/13, 06 - 500 Mława

Platformy Parkingowe

Adres:Budynek Mieszkalny , ul. Sienkiewicza 32 , 50-347 Wrocław

Data realizacji: 2013 rok

Dostaw i montaż platform parkingowych do parkowania niezależnego:

  • Nussbaum Liftparker N4102 D – 9 szt