ul. Sienkiewicza 15/13, 06 - 500 Mława

Platformy Parkingowe

Adres: Budynek Mieszkalny , ul. Fundamentowa 53 , 04-057 Warszawa

Data realizacji: 2011 rok

Dostaw i montaż platform parkingowych do parkowania niezależnego:

  • Nussbaum Liftparker N4102 D – 6 szt
  • Nussbaum Liftparker N4102 E – 6 szt