ul. Sienkiewicza 15/13, 06 - 500 Mława

Platformy Parkingowe

Adres: Budynek Mieszkalny Sand City Tower , ul. Młynarska 39 , 05-500 Piaseczno

Data realizacji: 2014 rok

Dostaw i montaż platform parkingowych do parkowania niezależnego:

  • Nussbaum Liftparker N4202 D – 9 sztuk ( 36 miejsca parkingowe)
  • Nussbaum Liftparker N4202 E – 8 sztuk ( 16 miejsc parkingowych )