ul. Sienkiewicza 15/13, 06 - 500 Mława

Platformy Parkingowe

Adres: Budynek Mieszkalny , ul. Wierzbowa , 61-853 Poznań

Data realizacji: 2010 rok

Dostaw i montaż platform parkingowych do parkowania niezależnego:

  • Nussbaum Liftparker N4100 D  – 10 szt