ul. Sienkiewicza 15/13, 06 - 500 Mława

Platformy Parkingowe

Adres:Budynek Mieszkalny przy ul. Śliskiej w Krakowie

Data realizacji: 2017 roku

Dostaw i montaż platform parkingowych do parkowania niezależnego:

  • Nussbaum Liftparker N4102 D – 3 szt
  • Nussbaum Liftparker N4102 E – 2 szt