ul. Sienkiewicza 15/13, 06 - 500 Mława

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Adres: OSTASZEWSCY OSKP , Rzewnie 25 a , 06-225 Rzewnie

Data realizacji: 2016 rok

Kompletne wyposażenie OSKP : linia diagnostyczna Nussbaum + dodatkowe urządzenia kontrolno-pomiarowe