ul. Sienkiewicza 15/13, 06 - 500 Mława

Stacja Kontroli Pojazdów „Auto-Gaz” Barbara Stanka

ul. Kwiatowa 44B

62-080 Stęszew

Realizacja 2019 rok

Dostawa i montaż linii diagnostycznej ATT Nussbaum NTS 810

  • urządzenie rolkowe do sprawdzania hamulców
  • urządzenie do sprawdzania amortyzatorów
  • urządzenie płytowe do wstępnej oceny ustawienia kół

Linia diagnostyczna została zamontowane i przetestowana. Na zdjęciach widoczny test systemu umożliwiającego badanie hamulców w pojazdach z napędem 4 x 4 z systemem automatyczne wykrywającym rodzaj napędu.