ul. Sienkiewicza 15/13, 06 - 500 Mława

Prestige Auto Sp. z o.o.

Al. Krakowska 204

02-219 Warszawa

Data realizacji 2019 rok

Wymiana dotychczas używanej ścieżki diagnostycznej na nową

Zakres prac i dostaw

  • demontaż istniejącej ścieżki diagnostyczne NTS 520
  • dostawa i montaż nowej ścieżki diagnostycznej ATT Nussbaum typ NTS 810