ul. Sienkiewicza 15/13, 06 - 500 Mława

Adres:NORD NAPĘDY Sp. z o.o. Zakłady Produkcyjne , ul. Inżynierska 4 , 67-100 Nowa Sól

Data realizacji: 2016 rok

System dostaw oleju do napełniania przekładni zębatych na taśmy montażowe zespołów napędowych

Projekt indywidualny przygotowany i wykonany wg wymagań Zamawiającego

Do wykonania instalacji wykorzystaną urządzenia ( pompy, zwijadła z wężem, systemy pomiarowe , systemy sterowania, systemy zabezpieczające ) niemieckiej firmy Flaco