ul. Sienkiewicza 15/13, 06 - 500 Mława

 Stanowiska diagnostyczne do autobusów

Adres:MOBILIS , ul. Posag 7 Panien 8 , 02-495 Warszawa

Data realizacji: 2017 – 2018 rok

Zakres dostaw:

  • 2 linie diagnostyczne Nussbaum do autobusów