ul. Sienkiewicza 15/13, 06 - 500 Mława

Serwis samochodów ciężarowych

Adres:  Charter Sp. z o.o. 96-315 Wiskitki, ul. Guzowska 35

Data realizacji: 2018 rok

Zakres dostaw:

  • Instalacji dystrybucji olejów z systemem monitoringu
  • Instalacja odbioru zużytego oleju z  2 kanałów systemy automatyczne z rynnami zbiorczymi
  • Instalacja wyciągów spalin
  • Instalacja sprężonego powietrza ( sprężarka, zestawy przygotowania powietrza, orurowanie )