ul. Sienkiewicza 15/13, 06 - 500 Mława

Taśma montażowa traktorów marki KUBOTA

Adres: Agroma Kutno Sp. z o.o. , ul. Sklęczkowska 42 , 99-300 Kutno

Data realizacji: 2015 rok

Projekt indywidualny dla przemysłu:

  • Stanowisko rolkowe do sprawdzania sił hamowania firmy Nussbaum wersja do traktorów. Stanowisko jest wyposażone w system zmiany szerokości pomiarowej , co umożliwia testowanie hamulców w małych traktorach ogrodniczych , oraz w traktorach o szerokim rozstawie kół
  • Instalacja wyciągów spalin wersja przemysłowa przystosowana do wymagań taśmy montażowej